Zure finantzak erabili eta zure kontuak automatizatu ahal izateko tresnak

Freelance eta autonomo gehienen kasuan, fakturazioa eta kontabilitatea dira gutxien gustatzen zaien lanaren alderdietako bat, modu arinean esatearren. Eta seguru zu ez zarela salbuespen bat. Zure lanbideari ez dagozkion lanak dira; beharbada ez zenuen horretarako prestakuntzarik jasoko eta seguruenik ez zaizkizu gustatuko, baina funtsezkoak dira kobratu eta hilabete amaierara iritsi ahal izateko. Nolanahi ere, teknologiak […]

Herramientas para que puedas manejar tus finanzas y automatizar tus cuentas

Para la mayoría de freelance y autónomos, una de las partes menos atractivas de su trabajo, por decirlo de manera suave, llega cuando les toca hacer la facturación y la contabilidad. Y seguro que tú no eres una excepción. Son trabajos que no forman parte de tu profesión, para los que quizás no te hayas […]