[EUSKAL HERRIA] TURISMO-ENPRESEN MODERNIZAZIOARI ETA LEHIAKORTASUNAREN HOBEKUNTZARI LAGUNTZAK 2017

Helburua Programa honen xedea turismo-enpresen hobekuntza bultzatzea da, honako hau lortzeko: bezeroei eta merkatura bideratutako kalitatezko turismo-eskaintza lehiakorrago baten garapena erraztea; Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien (IKT) harrera eta ezarpena bultzatzea, enpresen eta bezeroen arteko interakzioa eta turismo-negozioen eraginkortasuna hobetzeko; turismoko enpresa, zerbitzu eta produktu berrien sorkuntza eta ezarpena bultzatzea, merkatuan berritzaileak izanik, hori guztia gizarte-, […]

[EUSKAL HERRIA] MERKATARITZA-SALTOKIAK MODERNIZATZEKO LAGUNTZAK 2017

Helburua Euskal Autonomia Erkidegoan dauden merkataritza-saltokiak modernizatzea Eskatzaileak  ETEak (enpresa txiki eta ertainak) Enpresaburu indibidual edo autonomoa Merkataritza-establezimendua edo haren jabea den enpresa, eskabidea aurkeztu baino urtebete lehenagotik, gutxienez, merkataritza-jarduera bera egiten aritua izatea. Jarduera nagusia, negozio-bolumenari dagokionez, merkataritza izatea. Araudi honetan xedatutakoaren arabera, merkataritza-jardueratzat hartuko da, xede horretarako eskuratutako salgaiak edo produktuak, bere horretan, […]

[PAÍS VASCO] APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 2017

Objeto Ayudas a la modernización de establecimientos comerciales ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Entidades o personas solicitantes PYMEs (pequeñas y medianas empresas) Empresario individual o autónomo El establecimiento comercial, o en su caso, la empresa a la que pertenezca se encuentre ejerciendo la misma actividad comercial con un mínimo de un año […]