[BIZKAIA] Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzeko 2i Plana

ZERTARAKO EMATEN DA DIRU-LAGUNTZA? Erakundearen lehiakortasuna edozein arlotan (prozesua, produktua, antolaketa, parte-hartzea, merkatua, jabetzaren babesa) berrikuntza teknologikoko nahiz ez-teknologikoko proiektuen bidez hobetzea helburu duten jarduerak eta inbertsio aurreratuak, baldin eta erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak badira eta eragin handia badute. Jarduera hauek 2016ko urtarrilaren 1etik 2017ko abenduaren 31ra bitartean hasi beharko dira eta 2018ko ekainaren 30a baino […]

[BIZKAIA] Plan 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada para 2017

QUÉ SE SUBVENCIONA? Actuaciones orientadas a mejorar la competitividad de la entidad solicitante mediante proyectos de innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, en cualquier área de la entidad (proceso, producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad…) e inversiones avanzadas, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto impacto. Estas actuaciones […]