Las cooperativas logran 857 recolocaciones en cuatro meses

El compromiso de las cooperativas con el empleo queda reflejado en las 857 recolocaciones de socios cerradas en tan sólo cuatro meses (entre octubre y febrero), pese a la difícil coyuntura económica. Estas magnitudes son fiel reflejo de la solidaridad y especialmente, del esfuerzo realizado por las cooperativas receptoras, que al igual que en el […]

Kooperatibek 857 birkokapen lortu dituzte lau hilabetean

Kooperatibek enpleguarekin duten konpromisoaren erakuslea da lau hilabeteko epealdi laburrean 857 bazkide birkokatu direla (urritik otsailera), egoera ekonomiko zaila gorabehera. Magnitude horiek elkartasunaren isla zuzena dira eta, bereziki, kooperatiba hartzaileek egiten duten ahalegina erakusten dute, iraganean bezala, benetako protagonistak baitira enplegurako benetako irtenbideak sortzeko. Birkokapen gehienak Industria eta Banaketa arloetan gauzatu dira, eta ondoren Finantzen […]