Diru Laguntza - Gaztenpresa

Diru Laguntza

Honako hauek dira Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako ekintzaileentzako azken laguntzak. Jarri gurekin harremanetan; aholkuak eman eta izapideekin lagunduko dizugu.

  • Deialdia

Deialdi honen xedea da titulua edo prestakuntza izanik ere, beren tituluarekin lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazte langabeak euskal enpresek edo beste erakundeek kontratatzeko oinarriak ezartzea, eta horretara bideratutako laguntzak arautzea, haien enplegagarritasuna hobetzeko neurri gisa, lanbide-esperientzia lortu eta haien laneratzea sendotzearen bidez.

  • Diruz lagun daitekeen egitatea

Lan-kontratu mugagabeak baita ere gutxienez 6 hilabete iraungo duten praktiketako kontratuak, baldin eta gazteei egiten bazaizkie, eta haien helburua bada EAEko lantokietan lanpostuak betetzea.

Erakundea: Eusko Jaurlaritza                     
Epea: 2019/12/27-(e)tik al 2020/10/30
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Xedea

2019ko irailaren 17tik 2020ko uztailaren 30ra bitartean (biak barne) sortutako enpresei lehen urtean beren jarduera abian jartzeko laguntzak.

Erakundea:  Bizkaiko Foru Aldundia         
Epea: 2020/05/18-(e)tik al 2020/07/30
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Xedea

eus-COMMERCE programa integrala, pertsonalizatua eta DOAKOA da, eta txikikazko merkataritzari zuzendua dago euren salmentak biderkatu ahal izateko merkataritza elektronikoaren bitartez.

Programak ezarpen proposamen ezberdinak dauzka, merkataritza bakoitzaren beharretara eta errealitateari egokituak.

Ezarpena burutu ostean, merkatari bakoitzak kontsultak egiteko, zalantzak argitzeko eta laguntza teknikoa izateko aukera izango du.

Ezarpen osteko laguntza zerbitzua izango du lehen urratsak errazteko. Laguntza hori 6 ordutakoa izango da eta izaera ezberdinetakoa izan daiteke: prestakuntza, arazo teknikoak konpontzeko edo aholkularitza.

Erakundea: Eusko Jaurlaritza                        
Epea: 2020/01/01-(e)tik al 2020/12/31
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Xedea

Laguntzaren xede izango dira inbertsio-modalitate hauek, Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuetan enpleguari eusten edo hura handitzen laguntzen dutenak eta nekazaritzakoak ez diren jarduerak sortu eta garatzeko egiten direnak.

Erakundea:  Eusko Jaurlaritza             
Epea: 2019/10/15 – 2019/11/14
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Xedea

Laguntza lerro hauek dira:

• Nekazaritzaz besteko jardueretarako enpresak sortzera bideratutako laguntzak (startup) (II. kapitulua)

• Enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko laguntzak (III. kapitulua)

• Besteren kontura kontratatzeko laguntzak (IV. kapitulua)

• Udalerrietako oinarrizko azpiegitura eta zerbitzuak egin eta berritzeko laguntzak (V. kapitulua)

• Etxebizitzarako laguntzak (VI. kapitulua)

Erakundea: Eusko Jaurlaritza                       
Epea: 2020/01/01-(e)tik al 2020/12/31
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Bizkaian enpresa berritzaile berriak sortu eta abian jartzeko prozesua sustatzea.

Enpresa Berritzaileak Sortzeko 2020ko Programa bi jarduera-arlo hauen bidez gauzatuko da:

  1. arloa: Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.
  2. arloa: Enpresa berritzaile berriak.

 Zertarako ematen da diru-laguntza?

1. arloa: Enpresa berria sortzeko proiektuaren edo, barne-ekintzailetzako proiektuetan, negozio-unitate berriaren garapena eta definizioa.

2. arloa: Enpresa berritzaile berriak sortzea.

Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia                       
Epea: 2020/02/10-(e)tik al 2020/09/10
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Xedea

DLOaren 23.2 artikuluak eta diru-laguntza arau tzen duten Oinarriek ezarritakoaren arabera deialdi honi eran tsi zaizkionak- udal honek, diru-laguntzak emateko deialdia egiten du, tokiko enpresei, Eibarren lanik gabe dauden per tsonak merkatu arruntean kontrata ditzaten, laguntza ekonomikoa emateko.

Erakundea: Lanbide                         
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Xedea

1.- Agindu honetan aurreikusitako laguntzak diru-laguntzatzat hartuko dira, eta horien gastuak honako hauek finantzatzera bideratuko dira:

a).- Metodo eta tresna egokiak garatu eta ezartzea, langileen parte-hartzea erraztu eta hobetzeko gizarte-ekonomiako enpresen kudeaketan eta organoetan.

b).- Langileen parte-hartzea sustatzeko eta arlo horretako jardunbide egokiak zabaltzeko azterlanak egitea.

2.- Diruz lagun daitezkeen ekintzak abian den urtean jarri beharko dira martxan, eta 2018ko abenduaren 31 baino lehen amaitu.

Erakundea: Lanbide                         
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Xedea

Enpresa-jarduera bati ekin dioten pertsonei jarduera hori sendotzeko 2017an emango zaizkien laguntzak arautzeko oinarriak ezartzea. (PROIEKTUA EZARTZEKO LAGUNTZAK)

Erakundea: Lanbide                         
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Xedea

Enpresa-jarduera bati ekin dioten pertsonei jarduera hori sendotzeko 2018an emango zaizkien laguntzak arautzeko oinarriak ezartzea. (ENPRESA-JARDUERAK SENDOTZEKO LAGUNTZAK)

Erakundea: Lanbide                         
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Xedea

Laguntzen helburua da 30 urte arteko gazte langabeak ohiko lan-merkatura sartzea, enplegagarritasuna hobetzen duten gaitasun pertsonal eta profesionaletarako prestakuntzaren bidez. Langabeak inskribatuta egongo dira autonomia-erkidegoko edo estatu mailako enplegu zerbitzu publiko batean, Europar Batasunaren esparruan.

Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia                         
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Xedea

Titulu honen xedea da oinarriak eta arauak ezartzea, Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak lan-kontratuen bidez 45 urte baino gehiagoko langabeen, iraupen luzeko langabeen edo bazterkeria-arriskuan dauden langabeen enplegagarritasuna sustatzeko emango dituen diru-laguntzetarako (dekretu honen 1. artikuluan zehazten da nor izan daitekeen onuradun). Diruz laguntzekoak izango dira 45 urtetik gorako langabeekin, iraupen luzeko langabeekin eta bazterkeria-arriskuan dauden langabeekin egiten diren kontratuak; gainera, gutxienez 6 hilabeteko kontratuak izan behar dira

Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia                         
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Xedea

Gizarte-ekonomiako enpresa bat eratzearekin zuzenean erlazionatuta dauden sustapen-ekintzak egitea, jarraipena eta enpresa-kudeaketarako doako aholkularitza barne, enpresaren jarraipena sustatu eta eusteko helburuarekin, enpresa eratu eta urte beteko epean.

Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Xedea

Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak

1. Gizarte-ekonomiako enpresak eratzea, dauden enpresak gizarte-ekonomiako enpresa bihurtzeko kasuak barnean direla. Agindu honen ondorioetarako, gizarte-ekonomiako enpresatzat joko dira lan elkartuko kooperatibak, lurraren ustiapen komunitarioko kooperatibak, nekazaritza-kooperatibak eta gainerako kooperatiba-motak, baldin eta lan-bazkideekiko izaera integrala badute (lan-bazkideek beste mota bateko bazkideekin modu orekatuan parte hartuko dute sozietate-organoetan); horiez gain, beste hauek ere gizarte-ekonomiako enpresatzat hartuko dira: lan-sozietateak, eta beren prestakuntza akademikoaren zati gisa eta dagokion unibertsitatearen tutoretzapean enpresa bat garatzen duten unibertsitate-ikasleez osatutako kooperatiba-sozietateak.

Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

 Zertarako ematen da diru-laguntza?

  • Kudeaketa hobetzeko proiektuak, Kudeaketa Aurreratuaren Ereduarekin bat badatoz eta lehiakortasuna hobetzen laguntzen badute. Proiektuak 2018an hasi behar dira eta 2019ko urriaren 1a baino lehen amaitu behar dira.
  • Diruz lagun daitezke Euskalitek egiten duen kontrastean jasotako gomendioetatik ondorioztatutako proiektuakDoako kontraste hori www.kudeabide.com orrian eska daiteke.

 Norentzat?

Bizkaiko enpresak, 5-49 langile bitarteko plantilla badute eta Industriaren, Garraioaren, Eraikuntzaren, Industriarekin lotutako zerbitzuen, Turismoren eta Handizkako Merkataritzaren sektoreetan badihardute.

Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Helburua

Euskal Autonomia Erkidegoan dauden merkataritza-saltokiak modernizatzea

Eskatzaileak 

  • ETEak (enpresa txiki eta ertainak)
  • Enpresaburu indibidual edo autonomoa
  • Merkataritza-establezimendua edo haren jabea den enpresa, eskabidea aurkeztu hiru baino urtebete lehenagotik, gutxienez, merkataritza-jarduera bera egiten aritua izatea.
  • Jarduera nagusia, negozio-bolumenari dagokionez, merkataritza izatea. Araudi honetan xedatutakoaren arabera, merkataritza-jardueratzat hartuko da, xede horretarako eskuratutako salgaiak edo produktuak, bere horretan, eraldaketa-prozesu handirik gabe, merkatuaren esku jartzea, baita ekoizleek, artisauek edo industrialek berek zuzenean, kontsumorako ondasunak saltzea ere, baldin eta ondasun horiek ekoizteko, merkaturatzeko edo hirugarrenei zerbitzuak eskaintzeko prozesuetan sartuko ez diren ondasunak sartuko ez diren ondasunak badira.

Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Agindu honen helburua toki-garapenari lagunduko dioten turismo-negozio berriak sortzen laguntzeko oinarriak ezartzea da, baita turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzera bideratutako jarduketak ere, guztia ere berrikuntza teknologikoaren babesarekin; halaber, haien kalitatea hobetu nahi da eta turismo jasangarriko eta eskuragarriko eredu baterantz bideratu, baldin eta diruz laguntzeko honako ildo hauetan tokirik badute:

– turismo-negozioko eredu berriak sortzea;

– turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzea.

Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Laguntza lerro hauek dira:

• Nekazaritzaz besteko jardueretarako enpresak sortzera bideratutako laguntzak (startup) (II. kapitulua)

• Enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko laguntzak (III. kapitulua)

• Besteren kontura kontratatzeko laguntzak (IV. kapitulua)

• Udalerrietako oinarrizko azpiegitura eta zerbitzuak egin eta berritzeko laguntzak (V. kapitulua)

• Etxebizitzarako laguntzak (VI. kapitulua)

Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Ezagutu eta erabili baliabide digitalen erabilera seguruagoa egiten duten jardunbideak eta tresnak zure enpresan, informazioa partekatzeko eta segurtasunez nabigatzeko.

Erakundea: Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Ezagutarazi zaitez Interneten modu eraginkorrean eta seguruan, bezero gehiagorengana iristeko eta horiek fidelizatzeko. Iritsi bezero gehiagorengana, jardun zure bezeroekin, lortu salmenta handiagoak, fidelizatu bezeroak, aurreztu denbora eta kostuak, eta abar.

Erakundea: Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia 
Epea:
Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Ikasi zer den eta nori fakturatu modu elektronikoan, ezagutu faktura elektronikoak eta ziurtagiri elektronikoak egiteko, igortzeko eta zaintzeko eskakizun teknologikoak, ikasi faktura elektronikoak egiten eta sinatzen, zaintza digitala, eta abar.

Erakundea: Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Ikasi gailu mugikorrek nola egin dezaketen azkarragoa eta eraginkorragoa zure egunerokotasun profesionala: dokumentuak hodeian biltzen eta partekatzen, zure negozioa sustatzen, agiriak eskaneatzen eta sinatzen, egitekoak gestionatzen, zure ordenagailura urrutitik sartzen, zure hitzorduak agendan sartzen, web edo inprimakietara sarbidea bizkortzen, eta online ordaintzen eta kobratzen.

Erakundea: Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia                          
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Inguralde erakunde autonomoaren bitartez Barakaldoko Udalaren diru laguntzak emateko prozedura arautzea da oinarrion xedea, enpresek inoren konturako langileekin lan kontratuak gauzatu ditzaten, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Enplegua Sustatzeko Toki Ekintzetarako Laguntzen Deialdiaren barruan (2017ko uztailaren 28an EHAOn argitaratuko deialdia).

Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Enpresa-proiektuaren edo barne-ekintzailetzako proiektuetan, negozio-unitate berriaren garapena eta definizioa, enpresa berritzaile berriak sortzea, teknologo bat edo negozioa garatzeko pertsona baten kontratazioa eta enpresen azeleraziorako proiektuak garatzea.

Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Programa honen xedea da enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantzaketa-lerroa eratzea, hura eskuratzeko baldintzak eta prozedura arautuz. Lerro horren helburua izango da banku-finantzaketa lortzeko aukera ematea, zirkulatzaile-beharrei erantzuteko eta likidezia-beharrak estaltzeko, aipatu eragile ekonomikoez ari garela.

Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

eus-COMMERCE programa integrala, pertsonalizatua eta DOAKOA da, eta txikikazko merkataritzari zuzendua dago euren salmentak biderkatu ahal izateko merkataritza elektronikoaren bitartez.Online ingurunera biltzeko ezagutza eta azpiegitura duten txikizkako merkataritzara bideratuta dago.
Kanpo gelditzen dira zerbitzuak emateko establezimenduak (argazkilaritza, ileapaindegiak eta estetikak, bidaia agentziak, aseguruak, …) baita botika, estanko, loteria eta apostuak ere.

Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Norberaren kontura lanpostu berriak sortzea honako hauen bitartez:
a. Enpresa berri orokorrak sortzea.
b. Berrikuntza-irizpideetan oinarritutako enpresa berriak sortzea, hiriari balio erantsia ematen diotenak.
Laguntzak bateraezinak dira elkarren artean. Donostia Sustapenak, enpresak ekarritako informazioarekin, zehaztuko du enpresa berritzailearen izaera duen ala ez.

Erakundea: Fomento de San Sebastian
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

2016ko irailaren 16tik 2017ko irailaren 15era bitarteko apearen barruan sortutako enpresen abiarazteko eta lehen urteko funtzionamendurako laguntzak.

Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Euskal Autonomia Erkidegoan dauden merkataritza-saltokiak modernizatzea.

Erakundea: MEC
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonentzako enplegagarritasuna sustatzeko programa. Ekintzak egitea: Kontratuak 2016ko irailaren 16tik 2017ko irailaren 15era bitartean formalizatzen diren kontratuak diruz lagundu ahalko dira.

Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Programa honen xedea turismo-enpresen hobekuntza bultzatzea da, honako hau lortzeko: bezeroei eta merkatura bideratutako kalitatezko turismo-eskaintza lehiakorrago baten garapena erraztea; Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien (IKT) harrera eta ezarpena bultzatzea, enpresen eta bezeroen arteko interakzioa eta turismo-negozioen eraginkortasuna hobetzeko

Erakundea: MET
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Erakundearen lehiakortasuna edozein arlotan berrikuntza teknologikoko nahiz ez-teknologikoko proiektuen bidez hobetzea helburu duten jarduerak eta inbertsio aurreratuak, baldin eta erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak badira eta eragin handia badute.

Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Diru-laguntza honen helburua da ekintzailetza bultzatzea Nafarroan, enplegua sortzeko eta Foru Komunitatearen garapen ekonomiko eta soziala sustatzeko, enpresen hasierako gastuetarako laguntzaren bidez. Enpresek eratu berriak izan behar dute, edo helbide soziala eta jarduera Nafarroara eraman.

Erakundea: Nafarroako Gobernua
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Bilbon ohiko lan-merkatuko lanaldi osoko nahiz partzialeko kontratazioa sustatu eta erraztera zuzendutako laguntza ekonomikoak, bereziki, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeena eta lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonena.

Erakundea: Bilbao Ekintza
Epea: Amaituta
Informazio gehiago: Egin klik hemen

Norberaren kontura lanpostu berriak sortzea honako hauen bitartez enpresa berri orokorrak sortzea, berrikuntza-irizpideetan oinarritutako enpresa berriak sortzea, hiriari balio erantsia ematen diotenak eta enpresa sortu berriak finkatzea.

Organismo: Fomento de San Sebastián
Plazo: Amaituta
Más información: Egin klik hemen

Las presentes bases reguladoras tienen por objeto regular el régimen de concesión de las subvenciones con el fin de incrementar la competitividad de las pymes de comercio minorista de Navarra, de fortalecer y consolidar el tejido empresarial existente en el sector y de reforzar el mantenimiento del empleo en el sector.

Organismo: Gobierno de Navarra
Plazo: Terminado
Más información: Click aquí

Ayudas dirigidas a fomentar la contratación laboral en Vitoria-Gasteiz, de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en Lanbide- Servicio Vasco de Empleo, y en especial, de aquellas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Plazo: Terminado
Más información: Click aquí

Ayudas a la creación y puesta en marcha de nuevas empresas, comercios y profesionales, cualquiera que sea su forma jurídica, por parte de personas que provengan del desempleo, y que hayan sido asesoradas por una entidad homologada por Diputación Foral de Bizkaia.

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia
Plazo: Terminado
Más información: Click aquí

Apoyo a la inserción en mercado de trabajo ordinario de personas con especiales dificultades de inserción (personas desempleadas mayores de 45 años, personas desempleadas de larga duración, personas desempleadas en riesgo de exclusión).

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia
Plazo: Terminado
Más información: Click aquí

Ayudas a la creación y puesta en marcha de nuevas empresas, comercios y profesionales, cualquiera que sea su forma jurídica, por parte de personas que provengan del desempleo, y que hayan sido asesoradas por una entidad homologada por Diputación Foral de Bizkaia.

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia
Plazo: Terminado
Más información: Click aquí

El objeto de la presente Orden es regular y convocar las ayudas que el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, podrá otorgar, durante el ejercicio 2016, para la constitución y promoción de empresas de economía social.

Organismo: Consejería de Empleo y Políticas Sociales
Plazo: Terminado
Más información: Click aquí

Apoyo a la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento.

Organismo: Departamento de Desarrollo Económico y Territorial
Plazo: Terminado
Más información: Click aquí

Ayudas a la contratación de personas jóvenes de hasta 30 años, a través de diferentes tipos de contrato y duración (indefinido o duración mínima de 1 año). Destinadas empresas de Bizkaia, cualquiera que se su forma jurídica.

Organismo: Diputación Foral de Bizkaia
Plazo: Terminado
Más información: Click aquí

Los contratos indefinidos así como los contratos en prácticas, de al menos 6 meses de duración, celebrados con personas jóvenes, cuyo objeto sea el desempeño de puestos de trabajo en centros laborales radicados en la CAPV.

Organismo: Lanbide
Plazo: Terminado
Más información: Click aquí

Harpidetu blogean

Idatzi zure helbide elektronikoa, sarrera berrien jakinarazpenak jasotzeko.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

Log in with your credentials

Forgot your details?