Enpresen finkapena

diputacion foral bizkaia

Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. Xedea:  enpresa sortu berrien jarraipena bultzatzea Bizkaian. Onuradunak: Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira 2023ko uztailaren 29tik 2024ko uztailaren 30era bitartean gauzatzen diren ekintza hauek: Komunikazio- edo marketin-planak. Digitalizazio-jarduerak. Enpresa-jarduera hobetzeko prestakuntza-gastuak. Laguntza teknikoko zerbitzuak kontratatzeko gastuak. Diru-laguntzaren zenbatekoa: gehieneko dirulaguntza 2.000 eurokoa izango da. Eskaera-epea: 2024ko martxoaren 11tik 2024ko uztailaren […]

Enpresak transmisiorako laguntzak

diputacion foral bizkaia

Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. Xedea: Enpresa-transmisiorako laguntzak, 2023ko uztailaren 29tik 2024ko uztailaren 30era bitartean gutxienez enpresa baten % 80 funtzionamenduan badago, edo negozioa eskualdatzen bada.  Onuradunak: Negozioa eskuratzen duen erakundea izango da laguntzaren onuradun: enpresa, edozein forma juridiko duela ere, Bizkaiko Lurralde Historikoko enpresaburu indibidualak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak barne. Diru-laguntzaren zenbatekoa: Erakunde onuradun bakoitzak […]