Ekintzailetza eta futbola

Zuzendaritza nagusia, giza baliabideen arduraduna, zuzendaritza komertziala, produkzioaren buruzagitza, community manager, komunikazio-arduraduna, administrazioa… Eduardo Elizaldek, Nafarroako Laboral Kutxako lurralde-zuzendariak, banan-banan zerrendatu dizkigu pertsona batek ekiteko erabakia hartzen duenean bereganatu behar dituen kargu eta eginkizun guztiak, enpresa-erakunde batek barne hartzen dituen eremu guztiak osatu arte, eta kirol izarrarekin, futbolarekin, dituen antzekotasunak erakutsi dizkigu. Inoiz ez naiz […]

De emprendimiento y fútbol

Dirección general, responsable de recursos humanos, dirección comercial, jefatura de producción, community manager, responsable de comunicación, administración… Eduardo Elizalde, Director de Zona de Laboral Kutxa en Navarra, nos enumera los cargos y tareas que tiene que asumir una persona cuando decide emprender, hasta completar todos los ámbitos que abarca una organización empresarial y nos muestra […]