[NAVARRA] Subvención de gastos iniciales a empresas

Objeto. La finalidad de esta subvención es fomentar la acción emprendedora en Navarra para generar empleo y contribuir al desarrollo económico y social de la Comunidad Foral, mediante la ayuda para los gastos iniciales de las empresas de nueva creación y de las que trasladen su domicilio social y la actividad a Navarra. Asimismo se […]

[NAFARROA] ENPRESEN HASIERAKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO 2017KO DEIALDIA

Xedea. Diru-laguntza honen helburua da ekintzailetza bultzatzea Nafarroan, enplegua sortzeko eta Foru Komunitatearen garapen ekonomiko eta soziala sustatzeko, enpresen hasierako gastuetarako laguntzaren bidez. Enpresek eratu berriak izan behar dute, edo helbide soziala eta jarduera Nafarroara eraman. Orobat, pizgarri gisa, laguntza gehigarri bat izanen dute enpresa hauek: lanpostuak sortzen dituztenek, bereziki lanpostu mugagabeak badira; kapital sozialean […]

[BIZKAIA] PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN. LAN BERRI 2017

Apoyo a la inserción en mercado de trabajo ordinario de personas con especiales dificultades de inserción (personas desempleadas mayores de 45 años, personas desempleadas de larga duración, personas desempleadas en riesgo de exclusión). Objeto Promoción de la empleabilidad de mediante el apoyo a:• Contrato de duración determinada de duración mínima 6 meses • Contrato indefinido. […]

[BIZKAIA] LANERATZEKO ZAILTASUN BEREZIAK DITUZTEN PERTSONENTZAKO ENPLEGAGARRITASUNA, LANBERRI

Laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonentzako enplegagarritasuna sustatzeko programa Helburua Enplegagarritasuna sustatzea, honako hauek lagunduz:• Gutxienez 6 hilabeteko iraupen jakineko kontratua• Kontratu mugagabea.Onuradunak: 45 urtetik gorako langabetuak Langabezian denbora luzea daramatenak Bazterketa-arriskua duten langabetuak Erakunde onuradunak Ondoren azalduko diren baldintzak betetzen dituzten Bizkaiko enpresak (zeinahi izaera juridiko dutela), enpresaburu indibidualak eta profesionalak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak, […]

[BIZKAIA] Puesta en marcha y creación de empresas 2017

Objeto Ayudas a la puesta en marcha durante el primer año de funcionamiento de las empresas surgidas durante el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2016 y el 15 de setiembre de 2017. Entidades beneficiarias Podrán acceder a los beneficios de esta ayuda las empresas cualquiera que sea su forma jurídica, incluyendo los […]

[BIZKAIA] EMPRESAK SORTZEKO ETA MARTXAN JARTZEKO LAGUNTZAK 2017

Xedea 2016ko irailaren 16tik 2017ko irailaren 15era bitarteko epearen barruan sortutako enpresen abiarazteko eta lehen urteko funtzionamendurako laguntzak. Erakunde onuradunak Honako hauek eskuratu ahalko dituzte atal honetan ezarritako laguntzen onurak: Bizkaiko Lurralde Historikoko nortasun juridikoko enpresek (banakako enpresaburuak eta profesionalak barne), ondasun-erkidegoek eta sozietate zibilek. Horretarako, baldintza hauek bete behar dituzte: 2016-09-16tik 2017-09-15era bitartean ekonomi […]