Euskadin ekiteko etorkizuneko sektoreak

Euskadi aukeren lurraldea da. Aukeren lurraldea ez dira, bada, Estatu Batuak? Bai, lurralde hori ere bai. Baina hemen, itsasoaz bestaldean bezala, negozioa eratzeko eta arrakasta izateko egoera aproposa dugu. Eta edozein negoziok balio du? Aldagai askoren menpe dago hori, baina argi dago gaur egun sektore batzuetan beste batzuetan baino aukera gehiago daudela.   Artikulu hau […]

Sectores con futuro para emprender en Euskadi

Euskadi es tierra de oportunidades. ¿Eso no era Estados Unidos? Sí, también. Pero aquí, igual que al otro lado del charco, también se dan las circunstancias necesarias para montar un negocio y triunfar. ¿Y cualquier negocio vale? Depende de muchas variables, aunque está claro que actualmente hay sectores que ofrecen más posibilidades.   Si has […]