Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzak gazte ekintzaileentzat

Argitaratu berri dira 30 urtetik beherako gazteek sustatutako enpresak abian jartzeko Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzen oinarriak. Laguntzon onuradun izan daitezke 2014ko urriaren 1etik aurrera ekonomia-jarduerari ekin eta horretan diharduten enpresak, pertsona fisikoak eta nortasun juridikorik gabeko entitateak.   Foru Aldundiaren diru-laguntzok eskuratzeko betekizunak: Ekonomia-jardueretan izena emateko datan 30 urtetik beherakoa izatea. Ekonomia-jardueran diharduten pertsona fisikoek […]

Ayudas de Diputación de Bizkaia para personas jóvenes emprendedoras

Acaba de publicarse las bases de la subvención de Diputación Foral de Bizkaia para la puesta en marcha de empresas promovidas por jóvenes de hasta 30 años de edad. Se podrán beneficiar de estas ayudas las Empresas, personas físicas y entidades sin personalidad jurídica, que hayan iniciado y ejerzan una actividad económica desde el 1 […]