Zer dira kanbio-letrak?

Ekintzaileek kanbio-letrei buruz jakin behar duten guztia. Informazio gehiago nahi baduzu, etorri Gaztenpresaren Euskadiko eta Nafarroako bulegoetara.   Kanbio-letrak merkataritza-dokumentuak dira, eta haien bitartez, pertsona batek (igorleak) diru-kopuru jakin bat ordaintzeko agintzen dio beste pertsona bati (igorriari), egun edo epemuga jakin batean. Kanbio-letrak Estatuak jaulkitako inprimaki ofizialean edo tinbrean igorri behar dira. Tinbre hori erostean, […]

Zer dira zor-agiriak?

Zor-agiriei buruzko informazio gehiago nahi baduzu, etorri Gaztenpresaren Euskadiko eta Nafarroako bulegoetara.   Zor-agiriak idatzizko dokumentuak dira, kanbio-letren antzekoak, baina ez da beharrezkoa tinbre ofizialean egitea. Zor-agiri baten bidez, pertsona batek konpromisoa hartzen du beste bati diru-kopuru bat ordaintzeko biek adostutako egunean.   Kanbio-letretan ez bezala, zordunak berak jaulkitzen du zor-agiria, eta ez hartzekodunak.   […]

Zer dira abalak?

Abalei buruzko informazio gehiago nahi baduzu, etorri Gaztenpresaren Euskadiko eta Nafarroako bulegoetara. Abalak bermeak dira, eta haien bidez, kreditu-erakundeek egiaztatzen dute, mailegua jasotzen duenak behar beste bermeak ez baditu ere, titularkide batek titularraren ardura hartzen duela eta, titularrak ordaintzeari uzten badio, konpromisoa hartzen duela titularrak ordaindu gabeko diru-kopurua ordaintzeko. Zer da mailegu batean abal-emailea izatea? […]

Zer egin behar dute autonomoek eta ETE-ek Datuen babeserako Legea betetzeko?

Zure enpresa sortzean, Datuen babeserako Legea bete beharko duzu, Euskadiko eta Nafarroako beste edozein ekintzailek bezala. Gaztenpresan, aholku emango dizugu.   Duela zenbait urtetik, tamaina eta sektore guztietako enpresa eta erakunde gehienek bete behar duten legedi bat dago indarrean, Datuen babeserako Legea, alegia. Hala ere, nahiko ezezaguna da langile autonomo eta enpresa txiki askorentzat.   […]

Autonomoek pentsio-plana erreskatatzea langabeziaren kasuan

Autonomo bat langabezian geratzen denean zer egin dezakeen jakitea funtsezkoa da gaur egungo egoeran. Gaur, Gaztenpresan, autonomoa bazara eta langabezian geratzen bazara pentsio-plana nola erreskatatu azalduko dizugu.   Langile Autonomoen Elkarteen Federazio Nazionalak (ATA) Eurostaten estatistika-organismoaren datuak bildu ditu, eta datu horien arabera, Espainia da Europan autonomo gehien galdu dituen herrialdea, termino garbietan; izan ere, […]

Renting-a, aukera egokia autonomo eta ETE-entzat

Artikulu honetan, rentinga zer den, nori komeni zaion eta zer alde on dituen azalduko dugu. Beti bezala, informazio gehiago nahi baduzu, etorri Bilbo, Gasteiz, Donostia edo Iruñeko Gaztenpresaren bulego batera.   Enpresa-jarduera garatzeko ondasunen bat behar denean, autonomoek eta enpresa txikiek badute aukera interesgarri bat: rentinga. Rentinga alokairu-kontratu moduko bat dela esan daiteke, rentingaren bidez […]

El renting, una buena opción para autónomos y pequeños negocios

En este artículo vamos a explicar qué es el renting, a quién se recomienda el renting y qué ventajas tiene. Como siempre, podemos informarte con más profundidad en cualquier oficina de Gaztenpresa de Bilbao, Vitoria, San Sebastián o Pamplona.
A la hora de necesitar algún bien para el desarrollo de la actividad empresarial, una opción interesante con la que cuentan los autónomos y las pequeñas empresas es la del renting.

El rescate del plan de pensiones de los autónomos en caso de desempleo

Saber qué puede hacer un autónomo cuando se queda en paro, es fundamental dada la coyuntura actual. Hoy desde Gaztenpresa te vamos a explicar cómo rescatar un plan de pensiones si eres autónomo y te quedas en paro. Según datos del organismo estadístico Eurostat recabados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), […]

¿Qué deben hacer los autónomos y PYMES para cumplir la LOPD?

En Gaztenpresa te podemos asesorar para que al crear tu empresa sepas cómo cumplir la LOPD o Ley de Protección de Datos, como cualquier otro emprendedor de Euskadi  y Navarra. A pesar que desde hace varios años que existe una normativa de obligado cumplimiento para la gran mayoría de las empresas y organizaciones de cualquier […]

¿Qué es un aval?

Resuelve tus dudas sobre el aval bancario Si quieres más información sobre avales puedes acercarte a las oficinas de Gaztenpresa en País Vasco y Navarra. Un aval bancario es una garantía, cuya finalidad es demostrar a la entidad de crédito que, aunque quien recibe el préstamo no cuenta con suficientes garantías para la concesión del […]